Ako správne trénovať?

V tomto článku sa dozviete, ako s našimi tréningami odporúčame trénovať 

1.Prvé prehratie lekcie

Prvý krát si pozrite celú lekciu – lekciu sledujte pozorne, všetko si zapisujte a svedomito dodržujte časové úseky, ktoré Vám na riešenie problémov dajú tréneri. Odporúčame absolvovať jeden tréning týždenne.

2.Materiály ku tréningu

Po absolvovaní lekcie odporúčame absolvovať príslušné materiály v PDF podobe, vďaka ktorým si overíte, či ste problematike porozumeli.

3.Druhé prehratie lekcie

Pozrite si lekciu druhý krát – zopakovaním lekcie lepšie pochopíte danú problematiku a tiež si overíte správnosť vypracovaných úloh.

4.Tretie prehratie lekcie

V prípade, že máte nejaké nejasnosti, máte stále k dispozícii posledné prehratie. 

5.Materiály v PGN

Okrem PDF materiálov získate zdarma aj materiály v PGN (chessbase formát). V nich budete mať trénermi vysvetlené kľúčové momenty z daných lekcií. 

Ďalšie články zo sekcie nápoveda