Štruktúra lekcií

V tomto článku sa dozviete, ako budú prebiehať jednotlivé tréningy vytvorené našim portálom

1.Úvod

Každý tréning začína názvom, pozostávajúcim z mena trénera a názvu konkrétnej lekcie

2.Privítanie

Tréning začína uvítaním trénera, úvodom do rozoberanej tématiky a inštrukciami k samotnému tréningu. Tréner Vám vysvetlí čo všetko je potrebné mať pri tréningu.

3.Rozcvička

Skôr ako prejdete k hlavnej téme, je dôležité sa rozohriať. Na to poslúži rozcvička, ktorá môže mať podobu maze-u, ľahšieho diagramu a i.

4.Hlavná téma

Po absolvovaní predošlých krokov ste naplno pripravení vrhnúť sa do hlavnej témy. Tou vás už prevedie konkrétny tréner.

Ďalšie články zo sekcie nápoveda