Peter Paleček - 0. tréningový mesiac

"Radosť z hry je najkrajšia odmena"

Zoznámenie a ciele programu

Šachovnica – bojisko

Základné návyky

Možnosti figúr

Tichý ťah

Pešiak základ armády

Úvod do taktiky

Spolupráca základ úspechu