ZÁSADY OCHRANY

OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY

OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste zákazníkom www.sachovetreningy.sk, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Spoločnosť Bc. Vladimír Jacko, IČ: 07988354, Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10, ČR.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za s akým cieľom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať.

Naša webová stránka, ktorej sa tieto zásady týkajú, je: www.sachovetreningy.sk.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom: info@sachovetreningy.sk

Aké osobné údaje spracovávame a prečo?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácia webinárov, školení.

- Identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, príp. IČ, DIČ),
- kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo),
- adresa (napr. poštová adresa),
- fakturačné údaje (napr. číslo bankového účtu), 
- údaje o miere a spôsobe využívania služieb (napr. história objednaných služieb alebo produktov),
- prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.

Osobné údaje identifikačné, kontaktné, adresné a fakturačné nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy.  

E-mailovú adresu potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť a poslať prístupy do členskej sekcie alebo provízneho programu. Pokiaľ sa registrujete na vysielanie niektorého z našich webinárov, vašu e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujeme taktiež na zaistenie organizácie daného webináru.

Vedenie účtovníctva. 

Ak ste predplatiteľom tréningového portálu sachovetreningy.sk, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje, pohlavie, a údaje o vašom správaní na webe (napr. na čo v maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate), využívame pre priamy marketing – zasielanie obchodných oznámení.

Ak ste naším predplatiteľom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a to po obdobie 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ od nás získavate vzdelanie zdarma (e-book, webinár, tréningová lekcia, záznam) alebo sa registrujete do členskej sekcie, alebo k odberu noviniek na blogu, budeme vám zasielať informačné maily na základe vášho súhlasu počas obdobia 5 rokov od jeho udelenia. 

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu.

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu, napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to počas doby 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov na webe www.sachovetreningy.sk.

Fotografie a video záznamy 

Na niektorých našich živých akciách - školeniach, seminároch, live-streamoch, simultánkach… zabezpečujeme fotografickú dokumentáciu či videozáznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Videozáznam slúži k nahliadnutiu účastníkom online tréningových materiálov. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine pokiaľ by sa jednalo o referenciu, a to na základe súhlasu. Pokiaľ by ste v záznamoch alebo referenciách už nechceli byť, dajte nám o tom vedieť prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas obdobia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Poskytovanie osobných údajov 3. stranám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup naši spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Všetci zapojení spracovatelia sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojím prehlásením alebo zmluvou.

Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti bezpečnosti a účtovníctva. Ďalej využívame služby Mioweb, SmartEmailing, FAPI, GoPay, Google Analytics a v prípade vášho súhlasu Facebook pixel kvôli reklame.

Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Cookies, IP a iné online identifikátory

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a či prichádzate vďaka niektorému z našich affiliate partnerov.

Používame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov.

Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby, než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane znova vypĺňať.

Perzistentné cookies -  zostávajú uložené vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Cookies používame k nasledujúcim účelom:

- fungovanie webových stránok,
- meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových     stránkach,
- fungovanie affiliate programu,
- cielenie reklamy, aby sme vás neotravovali príspevkami, ktoré vás nezaujímajú.

Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Webové stránky sa dajú používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku zaslaním na kontaktnú adresu info@sachovetreningy.sk. Vaša námietka bude následne vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od obdržania. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nevyhnutnú na fungovanie webu.

Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nemôžeme vám v takom prípade zaručiť úplnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštěvnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača 

Užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač umožniť webovej stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie sa dá považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom sprostredkovania súhlasu. Súhlas však nemôže napraviť iné nedostatky, resp. nezákonnosti spracovania osobných údajov.

Súhlas spĺňa definičné znaky súhlasu podľa článku 4 bodu 11 GDPR: Je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Súhlas je vykladaný vo vzťahu k účelu, prostriedku a spôsobu spracovania osobných údajov, nie k produktu či webovej aplikácii.

Ako zablokovať ukladanie cookies?

Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

- Internet Explorer: windows.microsoft.com
- Google Chrome: support.google.com
- Mozilla Firefox: support.mozilla.org
- Opera: help.opera.com
- Safari: support.apple.com

Cookies sú ďalej spracovávané podľa účelu nasledujúcimi spracovateľmi:

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie údajov mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@sachovetreningy.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využiť zdarma, a to až pre 3 otázky ročne.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania na zasielanie obchodných oznámení.)

Právo vzniesť námietku
Ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene.

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať v e-maile.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo ak ste od nás získali vzdelávanie zadarmo, na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile. V iných prípadoch (napr. registráciou pre odber noviniek) vám ich posielame len na základe vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení  nami zmluvných záväzkov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.